Einstein@Home Einstein@Home

Spořič obrazovky projektu Einstein@Home

 

Obsah sekce

 

O projektu

Spořič obrazovky

Průzkum celé oblohy

Zpracování dat

screensaver  
Spořič obrazovky projektu Einstein@home  
   
Spořič obrazovky projektu Einstein@home zobrazuje několik údajů spojených s hledáním gravitačních vln: polohu LIGO a GEO 600 observatoří, polohu známých objektů na obloze, které pravděpodobně vyzařují gravitační vlny a oblast oblohy, kterou právě váš počítač analyzuje.
Základní črtou spořiče je otáčející se nebeská sféra. Nebeská sféra je promítnutím toho, jak by hvězdy vypadaly, kdyby byly umístěny na kouli obklopující Zemi. Na sféře jsou zobrazeny i hlavní hvězdy souhvězdí, avšak nezapomeňte, že mohou vypadat jinak než je znáte, protože se na ně díváte zvenčí (tlačítky myši můžete tento pohled interaktivně měnit).


LIGO a GEO 600

Značky ve tvaru písmena "L" označují místa na obloze, přímo nad dvěma observatořemi LIGO a jednou GEO 600 observatoří. Tvar písmena "L" odráží skutečný design detektorů. Ačkoli orientace značek je správná, jejich velikost přesně neodpovídá skutečnosti.

LIGO observatoř v Hanfordu (LHO)

LIGO observatoř v Hanfordu (LHO) (LHO)
Hanford, Washington, USA, (N 46.45°, W 119.41°)
pozůstává ze dvou interferometrů, jednoho se 4 km (H1) a jednoho s 2 km dlouhými rameny (H2).

Observatoř LIGO v Livingstonu (LLO)

Observatoř LIGO v Livingstonu (LLO) (LLO)
Livingston, Louisiana, USA, (N 30.56°, W 90.77°)
jeden interferometr se 4 km dlouhými rameny (L1).

GEO 600

GEO 600
Hanover, Německo, (N 52.24°, E 9.81°)
jeden interferometr se 600 metrovými rameny.


Je-li čas na vašem počítači nastaven správně, poloha detektorů bude odpovídat skutečnosti. Zobrazení jejich polohy obíhá po nebeské sféře jednou za 24 hodin (díky rotaci Země).

Pulzary a zbytky po výbuchu supernov

Na nebeské sféře jsou zobrazeny pulzary a supernovy, protože vědci předpokládají, že tyto objekty vyzařují gravitační vlny. Purpurové body označují polohy pulzarů*, které už byly objeveny. Jsou soustředěny v rovině naší Galaxie, Mléčné dráhy, především v blízkosti jejího centra. Předpokládá se, že jsou zdroji gravitačních vln.

Tmavě rudé body označují polohy zbytků po výbuchu supernov**. Ty jsou taktéž soustředěny v blízkosti centra Galaxie. Zbytky po supernovách nám mohou odhalit polohu pulzarů nebo rotujících neutronových hvězd, které mohou produkovat gravitační vlny.

Zpracovávaná oblast

Search MarkerPrávě zpracovávaná oblast oblohy je zobrazena jako pohybující se kružnice se zaměřovacím křížkem. Souřadnice této polohy najdete v pravé dolní části obrazovky. Poloha oblasti se bude pohybovat dle toho, jak zpracovávaní pokračuje.


*pulzar - hustá, rychle rotující hvězda, která vyzařuje záblesky světla.

** zbytek supernovy - pozůstatek hmotné explodované hvězdy.

Vlastníkem informací a grafiky jsou:

Eric Myers
Dept. of Physics
and Astronomy
Vassar College

David Hammer
Dept. of Physics
University of Wisconsin at Milwaukee

Bruce Allen
Dept. of Physics
University of Wisconsin at Milwaukee

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home