Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

Můžeme čekat, že úspěch při objevování gravitačních vln bude znamenat další technologický pokrok?
Ptá se Jo z USA

Přestože jsme ještě gravitační vlny nenašli, tak již při jejich hledání dochází k technickému pokroku.

První úspěch, o kterém vím, je ze sedmdesátých let, a nazývá se Pound-Driver locking. Byl to velký praktický krok ve využití laserových interferometrů při měření malých vzdáleností. Interferometr v principu měří změnu vzdálenosti tím, že nechává zrcadla volně pohybovat a počítá počet přechodů světlo/tma na výstupu (světlo pronikající ven) aby viděl, o kolik vlnových délek se zrcadlo pohnulo. V praxi se ukázalo, že výsledky jsou přesnější, když zrcadla interferometru zafixujeme tak, aby od sebe byla vzdálena o přesný počet vlnových délek. Bylo totiž zjištěno, že změnu v poloze zrcadel zjistíme snadněji, když budeme měřit sílu, která se tuto vzdálenost snaží změnit. Ron Driver uplatnil tuto metodu při stavbě LIGO, ale lidé, kteří využívají interferometrie k jiným přesným měřením, rychle objevili její potenciál a dnes je tato metoda využívána i v běžných průmyslových aplikacích.

Pak je tu pokrok ve stavebnictví: 4 kilometry dlouhá ramena LIGO jsou (zcela správně) nazývána „největší dírou v zemské atmosféře“. Jejich stavba dohnala vakuovou technologii na doraz a pak tento doraz předefinovala. Stavební firmy, které tu pracovaly, se tu naučily něco, co určitě později využijí v budoucích projektech, které budou ve srovnání s tímto vypadat úplně jednoduše.

K tomuto pokroku by jistě došlo i bez hledání gravitačních vln, ale tak atraktivní cíl přitáhl některé velmi bystré lidi k práci na tomto problému, protože jinak by je jistě zajímalo něco jiného. A protože hledání gravitačních vln je mnohem větší výzvou než praktické využití, tito lidé pracovali mnohem tvrději, než kdyby pracovali přímo na nějakých zcela praktických využitích. Podobně nepředpokládám, že by samotné nalezení gravitačních vln přineslo nějaký pokrok. Ale vzrušení, které vyvolá, určitě přitáhne mnoho lidí k výzkumu laserových, vakuových a jiných technologií spojených s detekcí, což určitě zajistí další pokrok.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home