Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

Jestli bychom letěli rychlostí světla a pak zasvítili směrem dopředu, co by se stalo? A taky – má tma nějakou rychlost?
Ptá se Sherry Ocasio z Readingu v Pennsylvánii

Moje pokusy naznačují, že tma opouští ledničku přinejmenším tak rychle, jak stíhám otevírat dveře. Ale mizení tmy je ve skutečnosti vnikání světla, takže není divu, že ji nemohu chytit. Světlo se pohybuje velmi rychle.

A světlo se vždycky pohybuje stejnou rychlostí (pokud náhodou neprochází nějakou látkou) a to takovou, se kterou se nikdy nemůžeme měřit. Pokud se budete snažit, třeba pomocí rakety, dosáhnout takové rychlosti, váš kamarád stojící na startovní čáře vás uvidí zrychlovat a ujíždět pryč. Zároveň však také uvidí, jak se stáváte těžší a těžší, nakonec nekonečně těžcí, jak se budete blížit rychlosti světla vzhledem ke startovní čáře. Potřebovali byste tedy nekonečně mnoho raketového paliva k dosažení rychlosti světla vzhledem k vašemu kamarádovi na startovní čáře.

Ale vy se necítíte těžší. Ve skutečnosti, když uvidíte vašeho kamaráda, jak se relativně k vám pohybuje velmi rychle dozadu, uvidíte ho také těžšího. Každý z Vás vidí hodinky toho druhého tikat pomaleji a vidíte se smrskávat ve směru pohybu. Tohle se může zdát odporující samo sobě (proč nevidíte vašeho kamaráda stávat se lehčím?), ale ve skutečnosti to má jednoduché vysvětlení. V základě je to geometrický efekt, jako perspektiva. Když půjdete dál od vašeho kamaráda, uvidíte ho se zmenšovat. Váš kamarád vás neuvidí se zvětšovat, ale uvidí to samé.

Když se tedy nemůžeme dostat na rychlost světla, zeptejme se: Co by se stalo, kdybychom cestovali pokojem rychlostí velmi blízkou rychlosti světla a po cestě zapnuli vypínač? Vlastně bychom předběhli elektrický signál na jeho cestě od vypínače do žárovky. Tento signál je postupující elektrické pole stejně jako světlo a skrz dokonalý vodič by se tedy pohyboval rychlostí světla. Ale i ty nejlepší dráty ho značně zpomalí na jeho cestě k žárovce.

Neuvidíte tedy rozsvěcující se světla, dokud nebudete dlouho pryč z pokoje. Zdá se, že tohle kolo tma vyhrála.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home