Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

Je pravda, že tmavé barvy přitahují teplo a světlé barvy nikoliv?
Ptá se Mary Lyman z New Windsor, New York

Něco takového by se dalo říct, ale slovo „přitahovat“ není nejvhodnější. Pokud necháte tmavé a světlé auto stát venku na sluníčku, po nějaké době zjistíte, že tmavé auto je na dotek teplejší. Ale není to způsobeno tím, že by tmavší auto přitahovalo více tepla. Obě auta přijímají od slunce stejné množství světla a tepla, ale tmavší ho víc pohltí a světlé ho víc odrazí. Proto také světlé auto vypadá světlé – fotony jsou odraženy do vašeho oka místo aby „zmizely“ v materiálu a zahřály ho.

Je však rozdíl, pokud budete mluvit o věcech, které samy vyzařují světlo (a teplo). Často slyšíte fyziky a astronomy mluvit o Slunci jako o „černém tělese“, což se může zdát poněkud zvláštní, vzhledem k tomu, že vás oslepí, když se do něj podíváte. Tohle označení se však vztahuje k faktu, že Slunce odráží jen velmi málo světla vzhledem k tomu, kolik ho vyzařuje. A ukazuje se, že dobrý zářič je také dobrý pohlcovač, tedy ve smyslu pohlcování světla spíše než odrážení můžeme Slunce nazývat velmi tmavým.

Všechno, co vyzařuje světlo nebo elektromagnetické záření, tak činí na různých vlnových délkách. Čím teplejší to je, tím více vyzařuje a tím více záření je v kratších vlnových délkách. Dokonce i studený vesmír je plný mikrovln, teplejší věci (jako třeba člověk) vyzařují hlavně v infračervené oblasti (kterou cítíme jako teplo), středně teplé hvězdy (jako Slunce) vyzařují hlavně ve viditelném světle a velmi horké neutronové hvězdy vyzařují rentgenové paprsky. Pokud necháte tmavé auto dostatečně dlouho na slunci, zahřeje se natolik, že budete moci cítit teplo i bez doteku. To je způsobeno vyzařováním. Nikdy se nezahřeje natolik, aby vyzařovalo ve viditelném světle jako to, které pohltilo ze Slunce – musí ztratit nějakou energii na konverzi záření, což znamená prodloužení vlnové délky. Tedy když je auto horké, vyzařuje v infračervené oblasti, což je další delší vlnová délka po viditelném světle.

Takže se dá říci, že tmavé materiály lépe absorbují světlo, což je zahřívá – a také lépe posílají teplo zpátky ven.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home