Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

Myslíte si, že Albert Einstein měl veliký vliv na způsob života dnešních lidí? Myslíte si, že Němci na něj zhlížejí jinak než Angličané?
Ptá se Rebecca z Liverpoolu, Anglie

Nevím, jak se názor liší v různých zemích, ale Einstein má velký vliv na to, jak dnes žijeme, dokonce i když se podíváte pouze na ty praktičtější věci.

GPS, globální polohovací systém, je dobrým příkladem. Určuje polohu Vašeho auta, střely nebo čehokoliv jiného pomocí porovnávání časových signálů s několika satelity. Zakřivení časoprostoru může znít jako velmi abstraktní věc, ale má velmi konkrétní následky. Jednoduše řečeno, relativita předpovídá, že hodiny na oběžné dráze běží rychleji, než ty na zemi. Je to pouze 40 milisekund za den, ale kdyby tento efekt nebyl správně vypočten z Einsteinových rovnic a opraven, GPS by denně nasbíralo chybu v poloze rovnou sedmi mílím a velmi rychle by se tak stalo nepoužitelným.

Einstein objevil mnohem víc než jen relativitu. Předpověděl všechny možné druhy vlastností atomů a světla. Pravděpodobně byl také jedním ze zakladatelů kvantové mechaniky, ačkoliv tím nikdy nebyl příliš šťastný. Einstein vymyslel, jak se může správný druh mikroskopických částic shluknout tak, aby to bylo viditelné v lidském měřítku, což je v podstatě princip supravodičů. Také přišel na to, že atomy, které vytvářejí světlo, mohou donutit jiné atomy vytvářet stejné světlo. Trvalo desetiletí vyvinout tuto technologii natolik, aby se stala praktickou, ale mělo to velké následky. Říká se tomu laser a je používán ke všemu možnému, od čtení cenovek v supermarketech k ohromování fanoušků na koncertech Pink Floyd, k hledání gravitačních vln pomocí LIGO – bezpochyby největší Einsteinovy výsledky hezky spojené dohromady.

Einstein také vysvětlil proč řeky meandrují – tedy proč po rovné zemi netečou přímo, ale raději vytvářejí velké oblouky, které cestují po proudu nebo se odštěpují. O tomhle jeho výsledku jsem se dozvěděl, když jsem vyrůstal v Louisianě, kde tenhle efekt má velký vliv na krajinu. Takže to na mě udělalo velký dojem, ale nezdá se to být moc známé. Ale mělo by, protože to ukazuje šíří Einsteinových úspěchů, a že přemýšlel o věcech přízemních stejně tak jako o těch vzdálených.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home