Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

Abychom mohli zachytit gravitační vlny z pulzaru, není podmínkou, aby pulzar vykonával precesi kolem osy své rotace, jelikož je známo, že symetrická konfigurace (tedy přesný elipsoid) nebude produkovat gravitační vlny?
Ptá se Robert ze Sunnyvale v Kalifornii

Původní mail měl 2 otázky takže odpovím na jednu teď a na druhou později.

Precesní hvězdy vyzařují gravitační vlny, ale nejsou samy. Jakákoli výchylka kolem osy rotace zde zapadne.

Pro ty, kteří neslyšeli slovo „precese“ – ta nastává v momentě, kdy se objekt nesférického tvaru „chvěje“ kolem své osy rotace. Zkuste si představit Americký fotbal a letící šišatý míč: pokud je hozený správně, točí se stabilně podél své dlouhé osy; zatímco vržený špatně má osu rotace ne zcela shodnou s dlouhou osou rotace a tak se „chvěje“ okolo ní. Hvězdy se točí kolem nebo přibližně kolem krátké osy rotace raději než kolem dlouhé osy rotace, ale chvějí se úplně stejně.

Precese pravděpodobně nebude ani tak detekována pomocí přístroje LIGO. Je totiž docela vzácná u známých neutronových hvězd – v zásadě potřebují být něčím zasaženy a vychýleny tak mimo osu rotace, což se nestává ve vesmíru často a navíc pak precesují na pro LIGO příliš nízkých frekvencích. Zásahem můžeme docílit i vysoké frekvence, avšak interakce s pevnou slupkou neutronové hvězdy zastaví následnou precesi daleko rychleji než tomu je u nízkých frekvencí.

Protože neutronové hvězdy mají pevné slupky a jsou zrozeny z ničící exploze supernovy, budou se na jejich povrchu pravděpodobně vyskytovat „hory“. Tak jako precese, hory způsobují tzv. kvadrupólovou asymetrii a proto bude docházet k radiaci gravitačních vln. Předpokládá se, že kvadrupóly mají mnohem menší efekt než hmota*poloměr^2 (m•r2) ale v konečném důsledku mohou být ty největší hory stále detekovány pomocí LIGO (Částečně proto není omezení v pozorovací frekvenci).

Kapalné vlny (pod skořápkou) mohou také vyzařovat gravitační záření a některé druhy tzv. „r-mody“, které se mohou dokonce přiživovat na svém vlastním záření. Tohle je ale více spekulativní než v případě hor (to je kapitola sama o sobě) ale pokud r-mody detekujeme, potvrdíme jednu z největších předpovědí relativity a dozvíme se více o vlastnostech exotické hmoty hluboko v neutronových hvězdách.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home