Einstein@Home Einstein@Home

Nejčastější otázky

O Dr. Benu Owenovi

Dr. Ben Owen  
Dr. Ben Owen je odborný asistent na Penn State University. Ve svém výzkumu se z velké části zabývá fyzikou gravitačních vln. Doufá, že své předpovědi potvrdí pomocí LIGO.

Dr. Ben Owen získal doktorát na California Institute of Technology, kde pracoval pod vedením Dr. Kip Thorna, autora publikace Černé díry a zakřivení času: Einsteinův fantastický odkaz. Dr. Owen vyhrál Clauserovu cenu pro nejlepší práci v jeho ročníku. Tato práce nazvaná „Gravitační vlny z kompaktních těles“ předpovídá nový zdroj gravitačních vln. Tento výzkum byl diskutován během několika konferencí a ve více než 100 článcích.

Předtím než se připojil k Institute for Gravitational Physics and Geometry a k Center for Gravitational Wave Physics na Penn State, prováděl Dr. Owen výzkum na Institutu Alberta Einsteina v Německu a na University of Wisconsin–Milwaukee. Dr. Owen je členem LIGO Scientific Collaboration a provádí analýzy dat. Pravidelně navštěvuje LIGO pracoviště v Hanfordu, WA a Livingston, LA.

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home