Einstein@Home Einstein@Home

Pozorování gravitačních vln

 

Obsah sekce

 

Nepřímý důkaz gravitačních vln

Přímé pozorování gravitačních vln

Rezonanční hmotnostní detektory

Laserové interferometry

Detektory umístěné ve vesmíru

Nepřímý důkaz gravitačních vln


Observatoř v Arecibo NAIC
 
První důkaz existence gravitačních vln byl získán na základě pozorování dvou po spirále se k sobě přibližujících hvězd, objevených astronomy z observatoře v Arecibo v roce 1974. Výzkumníci pozorovali hvězdy mnoho let a zjistili, že doba jejich vzájemného oběhu se pomalu zkracuje.

Joseph Taylor a Russel Hulse měli podezření, že toto zkracování je způsobeno tím, že hvězdy ztrácejí energii vyzařováním gravitačních vln. Matematicky dokázali, že oběžná doba hvězd se bude zkracovat přesně takovou rychlostí, jakou pozorovali. Za tuto práci v roce 1993 dostali Nobelovu cenu za fyziku.

Taylor a Hulse použili k vypracování své teorie radiové signály, zaznamenávané největším radioteleskopem na světě, umístěném v Arecibo v Portoriku.


V čase objevu byl Russel Hulse (napravo) studentem a Joseph Taylor (vlevo) jeho diplomovým vedoucím na Universitě v Massachusetts, Amherst.
Oba obrázky jsou z American Institute of Physics, AIP Emilio Segre Visual Archives
Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home