Einstein@Home Einstein@Home

Motivace pro hledání gravitačních vln

Proč se vůbec snažit gravitační vlny najít?

LIGO a GEO jsou složité experimenty vyžadující velké finanční prostředky a mnoho času, jak ostatně dokazuje množství dat, zpracovávaných v projektu Einstein@home. Povede-li se však gravitační vlny konečně zachytit, bude to znamenat úplně nový pohled na náš vesmír.

Téměř všechny znalosti, které o vesmíru dosud máme, jsme se totiž dozvěděli díky pozorování světla. Světlo je např. pro nás jediný zdroj informací o vzdálených galaxiích. Gravitační vlny budou dalším zdrojem informací o vzdálených objektech. Poskytnou nám informace také o objektech, které nevyzařují světlo, jako např. o černých dírách, a o tom, jak se masivní objekty pohybují a srážejí. Podle nejnovějších pozorování družice WMAP se vesmír skládá až z 96% z nesvítící hmoty, takže si dovedete představit, jaký význam to může pro naše pochopení vesmíru mít. Pozorováním gravitačních vln se v budoucnu také můžeme dozvědět, jak vypadal náš vesmír bezprostředně po svém vzniku.

Jedna z možností jak pochopit důležitost zachycení gravitačních vln, je představit si vesmír jako film a gravitační vlny jako zvuk. Prohlížením filmu pomocí světla vidíme, co se děje. Posloucháním filmu pomocí zvuku slyšíme, co se děje. Ačkoliv nám každá z těchto možností dává jistou informaci o hlavním ději, opravdu porozumět filmu můžeme až tehdy, když ho budeme vidět i slyšet současně. To je důvod, proč jsou vědci tak nadšeni možností pozorovat vesmír pomocí světla a gravitačních vln současně.

Vědci mají přibližnou představu co by mohli sledovat nasloucháním gravitačním vlnám, avšak vzrušuje je také možnost odhalení a pozorování dějů, o kterých nikdy předtím netušili. Zapojte se do projektu Einstein@home a buďte součástí tohoto důležitého a vzrušujícího výzkumu!

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home