Einstein@Home Einstein@Home

Předpověď gravitačních vln

 

Obsah sekce

 

Newtonova teorie gravitace

Nedostatky Newtonovy teorie

Einsteinova speciální teorie relativity

Obecná teorie relativity

Gravitační vlny

Gravitační vlny a vesmír

Newtonova teorie gravitace

Albert Einstein je pravděpodobně nejznámějším fyzikem. Ačkoliv je jeho sláva bezpochyby zasloužená, jeho práce je z velké míry založena na výsledcích jiných velkých fyziků. Jedním z nich byl i Isaac Newton, člověk častokrát považovaný za zakladatele moderní fyziky.

Newton  
Sir Isaac Newton.
Obraz od Emilia Segrè
 

Newton velkou měrou přispěl k rozvoji matematiky, fyziky a astronomie, avšak známým se stal zejména pro svůj objev zákona gravitace. Velká část Einsteinovy práce, včetně předpovědi gravitačních vln, byla inspirována Newtonovou teorií gravitace.

Často opakovaný příběh vypráví o Newtonovi, který sedí pod jabloní a přemýšlí o zákonitostech vesmíru. Náhle ze stromu spadne jablko a zasáhne Newtona do hlavy. Užaslý Newton v jediném okamžiku pochopil, jak gravitační síla přitahuje tělesa k zemi.Newton and Tree

Tento příběh je pravděpodobně vymyšlený, avšak má v sobě pravdivé jádro. Newtonova pozorování přírody ho dovedly ke gravitačnímu zákonu. Uvědomil si, že síla která přitahuje jablka ze stromu, může být tou samou silou, která udržuje Měsíc na oběžné dráze kolem Země. Newton tak přišel na to, že mezi hmotnými tělesy existuje přítažlivá síla, kterou nazval gravitační silou.


Jeho pozorování ho dále dovedla k závěru, že všechna tělesa se navzájem přitahují. Síla přitažlivosti je větší pro velká tělesa, a klesá se zvětšující se vzdáleností těles. Tuto skutečnost pojmenoval gravitační zákon.

Ve své teorii gravitace Newton zkombinoval práci významných vědců Koperníka (1473-1543), Keplera (1571-1630) a Galilea (1564-1642) – Je znám jeho výrok: „Stál jsem na ramenou obrů“. Newtonova teorie vysvětlila mnoho tehdejších záhad, jako např. příčiny přílivů a odlivů, pohybů Země a Měsíce, nebo tvary oběžných drah komet.

Přestože Newton vysvětlil, co gravitaci způsobuje, otázka proč je to tak zůstala záhadou dalších 300 let.

 

Einstein@Home CNT - Czech National TeamAPS - American Physical Society
Einstein@Home Einstein@Home